Vstup
Registrovat
*
*
*
*
*

* Požadované pole

Vstup Zavřít
--- ---
Domů / Bodhidharma radí - čaj jako nápoj pro koncentraci
A+ R A-

Bodhidharma radí - čaj jako nápoj pro koncentraci

Legenda vypráví…V Indii žil muž jménem Bodhidharma. Tento muž se stal následovníkem Buddhovy stezky. Stal se tedy mnichem a zasvětil svůj život práci na sobě, na změně své osobnosti. Mimochodem, české slovo „budit“ má stejný praindoevropský kořen – slovo Buddha znamená doslova „Probuzený“. Prvním předpokladem k pochopení Buddhova učení je naučit se soustředit na to, co právě děláme, kde jsme. Teprve poté si můžeme uvědomit, kdo jsme! Proč se zabývat koncentrací? Uvědomte si, kolik chyb v životě jsme udělali, protože jsme nebyli dostatečně soustředění a odpočatí!

Bodhidharma se rozhodnul, že se vydá na cesty, aby naučil techniky koncentrace další a další lidi… Došel z Indie až do Číny, pravděpodobně kolem roku 520. Dorazil do jednoho kláštera, kde mniši vyznávali učení Tao, u jeskynního chrámu u císařského města Nankingu. Bodhidhrama však musel konstatovat, že mniši bohužel jsou nemocní, nesoustředění, unavení a dokonce i vyčerpaní nájezdy loupeživých tlup. Nebyla to vůbec žádná legrace – mniši byli tehdy nemilosrdně zabíjeni po zuby ozbrojenými zabijáky – zabíjení bylo jejich řemeslem, stejně jako řemeslem mnichů byla meditace. Byl to nerovný souboj a situace mnichů byla zcela zoufalá.

Bodhidharma vzal svůj úkol naprosto vážně – rozhodnul se meditovat tak dlouho, než dosáhne probuzení! Chtěl celému světu ukázat směr, kam má zaměřit svou pozornost – proto usednul směrem ke stěně a svůj zrak zaměřil do jednoho jediného bodu – pozoroval svou mysl. Tomuto cvičení, tedy zdokonalování koncentrace, se věnoval každý den celých 9 let! Věnoval se přísnému půstu, nepromluvil ani jediné slovo, sledoval svůj dech, jen v tichu seděl seděl a seděl…samozřejmě s rovnou páteří a radostnou myslí.

Na jednu stranu to vypadá jako pohádka, na druhou stranu je dobré si uvědomit, že i dnes podstupuji někteří tibetští mniši pobyt v jeskyni, který trvá 3 roky, 3 měsíce a 3 dny. Tímto cvičením se jasně prokazuje, kdo má opravdový zájem o praktikování Buddhovy stezky a kdo raději odejde zpět do světa…

Výsledkem pobytu Bodhidharmy v ústraní  bylo, že zcela dokonale ovládnul svou životní energii. Stal se naprostým pánem svého těla i myšlenek. Své schopnosti si nenechal jen pro sebe – rozvinul je do 2 systémů, i v dnešní době jsou oba součástí světového kulturního dědictví:

1/ Založil nový směr buddhistické meditace známý dnes jako Zen, čínsky čchan, v sanskrtu dhjána. Na prvním místě je právě prohlubování soustředění, umění koncentrace, sedí se s pohledem obráceným ke zdi.

2/ Také založil cvičení čchi kung, volně přeloženo práce s vnitřní energií. Cvičení dokázalo vyléčit problémy s páteří, kterému se při dlouhém meditačním sezení prostě nelze vyhnout. Jako vedlejší produkt se ovládání vnitřní energie dalo využít i pro boj, pro sebeobranu. Loupežníci byli poté velmi překvapení, když i zcela neozbrojení mniši dokázali nad nimi zvítězit v boji muže proti muži. Na prvním místě jim nechyběla odvaha – díky dlouhé meditaci byli naprosto smířeni se svým osudem a tedy připraveni kdykoliv zemřít. Jejich pohyby byli díky tomu zcela uvolněné a především rychlé – než stačil nepřítel seknout mečem, mnich již díky své intuici ho zezadu držel za krk. Neblokoval je žádný strach ani obava z budoucnosti. Tato cvičení jsou dnes známa jako kung fu především ve spojení s klášterem Shao Lin. Představte si to, jak si mniši před bitvou vychutnávali svůj lahodný šálek čaje, věděli, že je možná ten poslední v tomto pozemském životě… S radostí si uvědomovali každý okamžik života v tomto slzavém údolí!

Rozvíjení těchto technik nastalo především v Japonsku – je známa tradice bojových umění spojených se zenovou meditací – právě samurajové se proslavili svou odvahou postavit se kdykoliv tváří tvář smrti…

A teď jsme se velkým obloukem vrátili k našemu příběhu - Bodhidharma objevil blahodárné účinky popíjení čajovníku a vřele ho doporučoval jako podpůrný prostředek při meditaci. Díky tomu se dnes můžete setkat v čínských i japonských zenových klášterech s pitím čaje u mnichů. Podle jedné legendy všechno začalo tak, že jednou při dlouhé meditaci usnul – chtěl vytrhnout jednou pro vždy kořen této příčiny a tak si vytrhnul svá oční víčka! Na místě, kde je odhodil, vyrostl keř čajovníku… Z něj se rozmnožili všechny ostatní čajovníky na světě, stejně tak jako jeho učení je dnes světoznámé…

Vysvětlení nemusí být tak mytické… Indická medicína zvaná ayurveda, stejný slovní kořen má české slovo věda, tedy odvozenina od slovesa vědět – zná 3 guny neboli 3 kvality, ve kterých se vyskytuje energie v tomto Vesmíru: je to guna radzas, guna tamas a guna sattva. Co tato tajemná slova vlastně znamenají? Radzas je aktivní energie, vyjadřuje pohyb, typickým příkladem jsou pálivá ostrá jídla nebo taneční hudba. Tamas, je energie spánku, únavy, typickým příkladem otupělého nápoje je pivo. Sattva, to je duchovní energie, energie moudrosti a poznání – typickým příkladem nápoje je právě čaj!

Vysvětlení ještě z poněkud jiného úhlu pohledu – pokud se rozhodnete postavit buddhistický chrám, kde může být také čajovna – pro takový moudrý nápad potřebujete dar shůry, tedy sattvickou energii – pro uskutečnění tohoto architektonického záměru musíte tvrdě pracovat na stavbě, je tedy nutná pohyblivá aktivní energie radzas – není ovšem možné stavbu donekonečna prodlužovat, vše stále přestavovat, měnit neustále plány, pro ukončení činnosti je nutná energie tamas.

Jak je vidět, Bodhidharma využil vysoce duchovní aspekt energie čaje a dokázal jeho energií prozářit hlavy nejen buddhistických mnichů, ale doufejme a věřme, že časem (dá-li Buddha) i zbytku tohoto světa…

Čajové legendy vyprávějí… - Konfucius a čaj - Tao - čaj jako součást nápoje... - Starobylé listiny vypráví o čaji... - Čaj namísto démonického alkoholu - Bodhidharma radí - čaj jako .... - Čaj jako heslo v nejstarších ... - Čaj jako nápoj aristokracie - Nomen omen aneb odkud ...