Teatao

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.teatao.cz. Podmínky blíže upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka či spotřebitele). Všechny smluvní vztahy plynoucí z internetového obchodu jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) .

Je-li smluvní stranou podnikatel či právnická osoba, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen obchodní zákoník).

Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, a že  s nimi souhlasí.
Dodací podmínky

Zboží zasíláme poštou do sedmi pracovních dní pokud je na skladě. V opačném případě pak do 20ti pracovních dní. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodaní. V tomto případě se zákazníkovi dopředu omlouváme. O zpoždění dodávky nebo vyprodání budete informováni. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li stranou kupující spotřebitel, může do 14cti dnů bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit, a to v souladu s ust.§53-57 občanského zákoníku.  V případě tohoto odstoupení od smlouvy Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží, a to do 30ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Podmínkou vrácení kupní ceny je doručení vráceného zboží. Dodavatel si pro tento případ vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupní cena Vám bude vrácena poštovní poukázkou či na Vámi sdělený účet.

V případě, že budete žádat vrácení kupní ceny či výměnu zboží, je nezbytným předpokladem  vrácení výrobku bez známek používání, nepoškozeného a pokud možno v původním obalu. Spolu výrobkem prosím zašlete i dodací list a vyplněný list na vrácení, který je přiložen v balíku u dodaného zboží.

Při zasílání zpět volte prosím vhodný obal pro zboží, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Reklamační řád

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Na všechny výrobky pro spotřebitele je poskytována záruční doba 1 měsíc, pokud nebude na obalu výrobku stanoveno jinak. Pro podnikatele je záruční doba 6 měsíců.

Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete prosím výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem, prokazujícím, že zakoupení zboží v našem internetovém obchodě (případně jeho kopii), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace vyřízena v souladu se zákonem.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30ti dní od jejího uplatnění (za den uplatnění se považuje den jejího obdržení dodavatelem).

Záruka se nevztahuje na zboží, u něhož vypršela dnem uplatnění reklamace záruka.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
Rozpor s kupní smlouvou

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží toto prohlédnout a oznámit dodavateli neprodleně případné veškeré závady, které na zboží objevil. Pokud kupující obdrží od dodavatele jiný výrobek, než který si objednal, (jedná se o neúmyslnou záměnu zboží při jeho expedici), nebo obdrží zboží vadné, zašle jej zpět nepoužité, nepoškozené v původním obalu spolu s dodacím listem (či jeho kopií) a vyplněnou vratkou s uvedením popisu vad, a to nejpozději do 14-ti dnů od jeho obdržení. Pokud možno obratem (bude-li na skladě) Vám na vlastní náklady zašleme správné zboží (resp. nezávadné).

Při každém zasílání výrobku zpět volte prosím vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při jeho přepravě. Zákazník v případě reklamace doručí zboží na vlastní náklady a riziko na reklamační adresu dodavatele.
Reklamaci je možné uplatnit i osobně, a to na adrese: Čajový obchod Tea Tao, Milešovská 6, Praha 3 v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin.

 
 

1.Osobní odběr

   zdarma na adrese Milešovská 6, Praha 3 v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin.

2.Ceník dopravy

     PPL do ruky: 100,-Kč   (převodem)              160,-Kč  (s dobírkou)
 
    Zásilkovna na výdejní místo:       85,-Kč   (převodem)        135,-Kč   (s dobírkou)
 
3.nákup nad 2000,-Kč(s DPH) – doprava zdarma
 
   nákup nad 3000,-Kč(s DPH) sleva – 5% a doprava zdarma

 

Bankovní spojení: 2401462790/2010 (Měna účtu:Kč)

Nákup s převodem do zahraničí:

poštovné dle tarifu České dopravní společnosti.
 
Zboží za platby účtujeme v CZK.
 
Balné je vždy zdarma.

 

Pro velkoobchod vystavíme po dohodě individuální ceník.